संस्कृत शब्दरूप - नामन् (Samskrit Shabdroop - नामन्)

नामन्

नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

नाम

नामनी / नाम्नी

नामानि

द्वितीया

नाम

नामनी / नाम्नी

नामानि

तृतीया

नाम्ना

नामभ्याम्

नामभिः

चतुर्थी

नाम्ने

नामभ्याम्

नामभ्यः

पञ्चमी

नाम्नः

नामभ्याम्

नामभ्यः

षष्ठी

नाम्नः

नाम्नोः

नाम्नाम्

सप्तमी

नाम्नि

नाम्नोः

नामसु

सम्बोधनम्

हे नाम! / हे नामन्!

हे नामनी ! / हे नाम्नी!

हे नामानि!