संस्कृत शब्द​ रचना का अर्थ (Meaning of Samskrit word rachanA)

रचना

वर्णविच्छेदः – र् + अ + च् + अ + न् + आ
  • रचना, रमा उमा च दुग्धम् अपिबन्।

हिन्दी में अर्थ​

रचना (नाम​)

Meaning in English

Rachna (name)