संस्कृत शब्द​ मीनः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mInaH)

मीनः

वर्णविच्छेदः – म् + ई + न् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • मीनः नद्याम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

मछली

Meaning in English

fish