संस्कृत शब्द​ केन का अर्थ (Meaning of Samskrit word kena)

केन

वर्णविच्छेदः – क् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • मुने! केन उद्देशेन भवान् तपः आचरति?

हिन्दी में अर्थ​

किस

Meaning in English

by what