संस्कृत शब्द​ मुने का अर्थ (Meaning of Samskrit word mune)

मुने

वर्णविच्छेदः – म् + उ + न् + ए
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् सम्बोधनम्
  • मुने! केन उद्देशेन भवान् तपः आचरति?

हिन्दी में अर्थ​

हे मुनि

Meaning in English

O great sage, O muni