संस्कृत शब्द​ कन्दुकम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word kandukam)

कन्दुकम्

वर्णविच्छेदः – क् + अ + न् + द् + उ + क् + अ + म्
  • अरविन्दः कन्दुकम् अगृह्णात्।

हिन्दी में अर्थ​

गेंद

Meaning in English

ball