संस्कृत शब्द​ अतिथिः का अर्थ (Meaning of Samskrit word atithiH)

अतिथिः

वर्णविच्छेदः – अ + त् + इ + थ् + इः
  • भवान् अस्माकम् अतिथिः भवति।

हिन्दी में अर्थ​

अतिथि

Meaning in English

guest