संस्कृत शब्द​ अनुयायी का अर्थ (Meaning of Samskrit word anuyAyI)

अनुयायी

वर्णविच्छेदः – अ + न् + उ + य् + आ + य् + ई
  • सः महात्मगान्धेः अनुयायी आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

अनुयायी

Meaning in English

follower