संस्कृत शब्द​ अहनि का अर्थ (Meaning of Samskrit word ahani)

अहनि

वर्णविच्छेदः – अ + ह् + अ + न् + इ
  • एकस्मिन् अहनि पिता पुत्रम् आहूय अवदत्।

हिन्दी में अर्थ​

दिन

Meaning in English

day