संस्कृत शब्द​ उमा का अर्थ (Meaning of Samskrit word umA)

उमा

वर्णविच्छेदः – उ + म् + आ
  • रमा उमा च दुग्धम् अपिबताम्।

हिन्दी में अर्थ​

उमा (नाम​)

Meaning in English

Uma (name)