संस्कृत शब्द​ सुदामा का अर्थ (Meaning of Samskrit word sudAmA)

सुदामा

वर्णविच्छेदः – स् + उ + द् + आ + म् + आ
  • सुदामा कृष्णस्य अन्यतमः सखा आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

सुदामा (नाम​)

Meaning in English

Sudama (name)