संस्कृत शब्द​ सभागारे का अर्थ (Meaning of Samskrit word sabhAgAre)

सभागारे

वर्णविच्छेदः – स् + अ + भ् + आ + ग् + आ + र् + ए
  • धृतराष्ट्रः सभागारे अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सभागार में

Meaning in English

in the auditorium