संस्कृत शब्द​ सारथिम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sArathim)

सारथिम्

वर्णविच्छेदः – स् + आ + र् + अ + थ् + इ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • सः झटिति उत्थाय​, धनुः गृहीत्वा सारथिम् उक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

सारथि को

Meaning in English

to the charioteer