संस्कृत शब्द​ रामेण का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAmeNa)

रामेण

वर्णविच्छेदः – र् + आ + म् + ए + ण् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • रामेण विना अयोध्या शून्या।

हिन्दी में अर्थ​

राम

Meaning in English

Ram