संस्कृत शब्द​ प्रभाविता का अर्थ (Meaning of Samskrit word prabhAvitA)

प्रभाविता

वर्णविच्छेदः – प् + र् + अ + भ् + आ + व् + इ + त् + आ
  • तत्र सा सनातनधर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता।

हिन्दी में अर्थ​

प्रभावित

Meaning in English

influenced