संस्कृत शब्द​ महाराजम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahArAjam)

महाराजम्

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + आ + र् + आ + ज् + अ + म्
  • एकदा नागार्जुनः महाराजम् अवदत्।

हिन्दी में अर्थ​

महाराजा को

Meaning in English

to a great king