संस्कृत शब्द​ कुशली का अर्थ (Meaning of Samskrit word kushalI)

कुशली

वर्णविच्छेदः – क् + उ + श् + अ + ल् + ई
पुँल्लिङ्गम्
  • भवान् कथम् अस्ति? - अहं कुशली अस्मि।

हिन्दी में अर्थ​

अच्छा

Meaning in English

fine