संस्कृत शब्द​ ईश्वरः का अर्थ (Meaning of Samskrit word IshvaraH)

ईश्वरः

वर्णविच्छेदः – ई + श् + व् + अ + र् + अः
  • ईश्वरः सर्वत्र अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

ईश्वर

Meaning in English

God