संस्कृत शब्द​ अवतीर्णवती का अर्थ (Meaning of Samskrit word avatIrNavatI)

अवतीर्णवती

वर्णविच्छेदः – अ + व् + अ + त् + ई + र् + ण् + अ + व् + अ + त् + ई
  • भगीरथस्य तपःशक्त्या अतिशयपरिश्रमेण च आकाशात् गङ्गा भूलोके अवतीर्णवती।

हिन्दी में अर्थ​

नीचे आईं

Meaning in English

came down