संस्कृत शब्द​ अजा का अर्थ (Meaning of Samskrit word ajA)

अजा

वर्णविच्छेदः – अ + ज् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • अजा चरति।
  • अजा तृणं चरति।

हिन्दी में अर्थ​

बकरी

Meaning in English

a she-goat