संस्कृत शब्द​ योग्या का अर्थ (Meaning of Samskrit word yogyA)

योग्या

वर्णविच्छेदः – य् + ओ + ग् + य् + आ
  • लता सर्वथा योग्या अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

लायक, योग्य

Meaning in English

qualified, eligible