संस्कृत शब्द​ वृक्षम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word vRRikSham)

वृक्षम्

वर्णविच्छेदः – व् + ऋ + क् + ष् + अ + म्
  • कदाचित् श्वा सुप्तः यदि भवेत् तर्हि चपेटां दत्त्वा झटिति वृक्षम् आरोहति।

हिन्दी में अर्थ​

पेड़

Meaning in English

tree