संस्कृत शब्द​ प्रार्थयते का अर्थ (Meaning of Samskrit word prArthayate)

प्रार्थयते

वर्णविच्छेदः – प् + र् + आ + र् + थ् + अ + य् + अ + त् + ए
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः आत्मनेपदम् क्रियापदम्
  • अन्ते सः हनुमन्तं नमस्कृत्य प्रार्थयते।

हिन्दी में अर्थ​

प्रार्थना करते हैं

Meaning in English

prays