संस्कृत शब्द​ जननी का अर्थ (Meaning of Samskrit word jananI)

जननी

वर्णविच्छेदः – ज् + अ + न् + अ + न् + ई
  • जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

हिन्दी में अर्थ​

माँ

Meaning in English

mother