संस्कृत शब्द​ इत्यादीनां का अर्थ (Meaning of Samskrit word ityAdInAM)

इत्यादीनां

वर्णविच्छेदः – इ + त् + य् + आ + द् + ई + न् + आं
  • गणेशः, शिवः, कृष्णः, सरस्वती इत्यादीनां देवानां चित्रं सङ्गृह्य कागदे लिम्पत​।

हिन्दी में अर्थ​

इत्यादि

Meaning in English

etc.