संस्कृत शब्द​ चण्डरवः का अर्थ (Meaning of Samskrit word chaNDaravaH)

चण्डरवः

वर्णविच्छेदः – च् + अ + ण् + ड् + अ + र् + अ + व् + अः
  • चण्डरवः प्राणभयात् धावन् मार्गे दृष्टं रजकगृहं प्राविशत्।

हिन्दी में अर्थ​

चण्डरव (नाम​)

Meaning in English

Chandarava (name)